"Ông đã như một người cha đối với tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông đã như một người cha đối với tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã như một người cha đối với tôi." câu này dịch sang tiếng anh:He's been like a father to me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login