"Anh đổ lỗi cho bố mẹ. Chủ yếu là ông đổ lỗi cho cha mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Anh đổ lỗi cho bố mẹ. Chủ yếu là ông đổ lỗi cho cha mình." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh đổ lỗi cho bố mẹ. Chủ yếu là ông đổ lỗi cho cha mình." câu này dịch sang tiếng anh là: He blamed his parents. Mostly he blamed his dad.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login