"Các nhóm hành gymnasts đang có đào tạo vật lý của họ trong phòng tập thể dục." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các nhóm hành gymnasts đang có đào tạo vật lý của họ trong phòng tập thể dục." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhóm hành gymnasts đang có đào tạo vật lý của họ trong phòng tập thể dục." dịch sang tiếng anh là: Groups of gymnasts are having their physical training in the gymnasium.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login