"Điều này tốt nhất có thể được mô tả như một loạt các bước." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Điều này tốt nhất có thể được mô tả như một loạt các bước." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều này tốt nhất có thể được mô tả như một loạt các bước." câu này dịch sang tiếng anh là: This can best be described as a series of steps.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login