"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp họ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp họ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp họ." tiếng anh là: We will do our utmost to help them.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login