"Người mới đến quyến rũ nhất trong dòng sản phẩm Volkswagen Golf là van GTi 16 được tân trang lại." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Người mới đến quyến rũ nhất trong dòng sản phẩm Volkswagen Golf là van GTi 16 được tân trang lại." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người mới đến quyến rũ nhất trong dòng sản phẩm Volkswagen Golf là van GTi 16 được tân trang lại." tiếng anh câu này dịch: The most glamorous newcomer to the Volkswagen Golf range is the revamped GTi 16 valve.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login