"Ông sẽ được di chuyển sang một bên, chứ không phải là giáng chức." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông sẽ được di chuyển sang một bên, chứ không phải là giáng chức." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông sẽ được di chuyển sang một bên, chứ không phải là giáng chức." tiếng anh là: He would be moved sideways, rather than demoted.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login