"Người phụ nữ giàu rời toàn bộ số tiền của mình để tổ chức từ thiện." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Người phụ nữ giàu rời toàn bộ số tiền của mình để tổ chức từ thiện." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người phụ nữ giàu rời toàn bộ số tiền của mình để tổ chức từ thiện." dịch sang tiếng anh: The rich lady left all her money to charities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login