"Họ đã từ chối lối vào nhà hát." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Họ đã từ chối lối vào nhà hát." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã từ chối lối vào nhà hát." dịch câu này sang tiếng anh là: They were refused entrance to the theater.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login