"Rõ ràng Jack và Jill đã được thực hiện cho nhau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Rõ ràng Jack và Jill đã được thực hiện cho nhau." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rõ ràng Jack và Jill đã được thực hiện cho nhau." câu này tiếng anh dịch: Obviously Jack and Jill were made for each other.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login