"Tôi đã nói về nó ngày hôm qua." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi đã nói về nó ngày hôm qua." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nói về nó ngày hôm qua." dịch sang tiếng anh: I was told about it yesterday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login