"Tôi nghĩ rằng nó sẽ là thiếu tế nhị để hỏi về vụ ly dị của cô." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi nghĩ rằng nó sẽ là thiếu tế nhị để hỏi về vụ ly dị của cô." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ rằng nó sẽ là thiếu tế nhị để hỏi về vụ ly dị của cô." dịch câu này sang tiếng anh là: I thought it would be tactless to ask about her divorce.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login