"Chúng tôi muốn khuyến khích làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi muốn khuyến khích làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi muốn khuyến khích làm việc theo nhóm và giao tiếp tốt." câu này tiếng anh dịch: We want to encourage good teamwork and communication.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login