"Bạn nên phân bổ cùng một lượng thời gian cho mỗi câu hỏi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bạn nên phân bổ cùng một lượng thời gian cho mỗi câu hỏi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên phân bổ cùng một lượng thời gian cho mỗi câu hỏi." tiếng anh là: You should allocate the same amount of time to each question.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login