"Cuộc hôn nhân của họ đã rất hạnh phúc." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cuộc hôn nhân của họ đã rất hạnh phúc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc hôn nhân của họ đã rất hạnh phúc." tiếng anh câu này dịch: Their marriage has been a very happy one.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login