"Ba nhà ngoại giao đã bị trục xuất vì gián điệp." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ba nhà ngoại giao đã bị trục xuất vì gián điệp." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ba nhà ngoại giao đã bị trục xuất vì gián điệp." tiếng anh là: Three diplomats were expelled for spying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login