"Brenda kìm nén sự thôi thúc hét vào mặt anh." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Brenda kìm nén sự thôi thúc hét vào mặt anh." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Brenda kìm nén sự thôi thúc hét vào mặt anh." tiếng anh dịch: Brenda repressed the urge to shout at him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login