"Vật liệu này là cách âm." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Vật liệu này là cách âm." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vật liệu này là cách âm." câu này dịch sang tiếng anh là: This material is soundproof.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login