"Lệ phí được tính trên cơ sở pro rata." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Lệ phí được tính trên cơ sở pro rata." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lệ phí được tính trên cơ sở pro rata." tiếng anh câu này là:Fees are calculated on a pro rata basis .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login