"Sách là những di sản mà một lá thiên tài vĩ đại cho nhân loại." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Sách là những di sản mà một lá thiên tài vĩ đại cho nhân loại." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sách là những di sản mà một lá thiên tài vĩ đại cho nhân loại." tiếng anh là: Books are the legacies that a great genius leaves to mankind.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login