"Các bác sĩ tìm thấy bằng chứng không thể tranh cãi của tổn thương thần kinh." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Các bác sĩ tìm thấy bằng chứng không thể tranh cãi của tổn thương thần kinh." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bác sĩ tìm thấy bằng chứng không thể tranh cãi của tổn thương thần kinh." tiếng anh câu này là:Doctors found undisputed evidence of nerve damage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login