"Ông qua đời vì bệnh ung thư vào tháng trước." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông qua đời vì bệnh ung thư vào tháng trước." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông qua đời vì bệnh ung thư vào tháng trước." tiếng anh câu này dịch: He died of cancer last month.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login