"nhiều hành vi tử tế của cô đã cho tôi sự thoải mái tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "nhiều hành vi tử tế của cô đã cho tôi sự thoải mái tuyệt vời." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"nhiều hành vi tử tế của cô đã cho tôi sự thoải mái tuyệt vời." tiếng anh là: Her many acts of kindness have given me great comfort.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login