"Chúng tôi đã đi dạo dọc theo bờ biển." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Chúng tôi đã đi dạo dọc theo bờ biển." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã đi dạo dọc theo bờ biển." tiếng anh câu này là:We took a walk along the seashore.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login