"Tháng sáu có thể lái xe bây giờ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tháng sáu có thể lái xe bây giờ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tháng sáu có thể lái xe bây giờ." câu này dịch sang tiếng anh là: June can drive now.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login