"Nghiêm túc, mặc dù tôi nghĩ Toby thích bạn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nghiêm túc, mặc dù tôi nghĩ Toby thích bạn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nghiêm túc, mặc dù tôi nghĩ Toby thích bạn." tiếng anh dịch: Seriously though, I think Toby likes you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login