"Ông đã cưỡi một con ngựa xám lớn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông đã cưỡi một con ngựa xám lớn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã cưỡi một con ngựa xám lớn." câu này tiếng anh là: He was riding a large grey mare.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login