"Đừng làm rối tóc của tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đừng làm rối tóc của tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng làm rối tóc của tôi." câu này tiếng anh dịch: Don't rough up my hair.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login