"Họ đi uống và thông dâm, chỉ để chứng minh cách nam tính họ đang có." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Họ đi uống và thông dâm, chỉ để chứng minh cách nam tính họ đang có." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đi uống và thông dâm, chỉ để chứng minh cách nam tính họ đang có." dịch sang tiếng anh: They go drinking and whoring, just to prove how macho they are.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login