"Tôi không có đô la, nhưng đề nghị anh một khoản tiền tương đương với sterling." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi không có đô la, nhưng đề nghị anh một khoản tiền tương đương với sterling." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có đô la, nhưng đề nghị anh một khoản tiền tương đương với sterling." dịch câu này sang tiếng anh: I had no dollars, but offered him an equivalent amount of sterling.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login