"Người phương Tây chùn bước trước viễn cảnh rắn vào thực đơn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Người phương Tây chùn bước trước viễn cảnh rắn vào thực đơn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người phương Tây chùn bước trước viễn cảnh rắn vào thực đơn." câu này dịch sang tiếng anh là: Westerners balk at the prospect of snake on the menu.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login