"Mark đã là bạn đồng hành của Luke từ khi học trung học cơ sở." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Mark đã là bạn đồng hành của Luke từ khi học trung học cơ sở." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mark đã là bạn đồng hành của Luke từ khi học trung học cơ sở." tiếng anh dịch: Mark has been Luke's sidekick since junior high school.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login