"Làm việc trong vườn là một kiểu đền tội." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Làm việc trong vườn là một kiểu đền tội." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm việc trong vườn là một kiểu đền tội." tiếng anh câu này dịch: Working in the garden was a kind of penance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login