"Dallas Cowboys đã ghi đè lên Buffalo Bills đêm qua." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Dallas Cowboys đã ghi đè lên Buffalo Bills đêm qua." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dallas Cowboys đã ghi đè lên Buffalo Bills đêm qua." câu này dịch sang tiếng anh:The Dallas Cowboys clobbered the Buffalo Bills last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login