"Các hiệp sĩ tháo gỡ đối thủ của mình." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Các hiệp sĩ tháo gỡ đối thủ của mình." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hiệp sĩ tháo gỡ đối thủ của mình." dịch sang tiếng anh là: The knight dismounted his opponent.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login