"Bạn đã có một tương lai tuyệt vời phía trước. Đừng thổi nó." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bạn đã có một tương lai tuyệt vời phía trước. Đừng thổi nó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã có một tương lai tuyệt vời phía trước. Đừng thổi nó." tiếng anh câu này dịch: You've got a great future ahead of you. Don't blow it .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login