"Tôi không thể nhưng đồng tính trong một công ty vui nhộn như vậy." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi không thể nhưng đồng tính trong một công ty vui nhộn như vậy." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thể nhưng đồng tính trong một công ty vui nhộn như vậy." câu này dịch sang tiếng anh là: I could not but be gay in such a jocund company.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login