"Các cải cách đã được đưa ra trong bối cảnh bất ổn xã hội." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các cải cách đã được đưa ra trong bối cảnh bất ổn xã hội." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cải cách đã được đưa ra trong bối cảnh bất ổn xã hội." tiếng anh là: The reforms were introduced against a background of social unrest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login