"Tôi sẽ kiểm tra bảng khởi hành để biết giờ tàu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi sẽ kiểm tra bảng khởi hành để biết giờ tàu." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ kiểm tra bảng khởi hành để biết giờ tàu." tiếng anh là: I'll check the departure board for train times.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login