"Công việc được thực hiện bởi các thành viên của ủy ban." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Công việc được thực hiện bởi các thành viên của ủy ban." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc được thực hiện bởi các thành viên của ủy ban." dịch sang tiếng anh là: The work was undertaken by members of the committee.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login