"Tại ngân hàng của chúng tôi, chúng tôi nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tại ngân hàng của chúng tôi, chúng tôi nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại ngân hàng của chúng tôi, chúng tôi nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng." tiếng anh câu này là:At our bank we insist on high standards of customer service .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login