"Các thí nghiệm trên động vật là khó chịu về mặt đạo đức đối với nhiều người." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các thí nghiệm trên động vật là khó chịu về mặt đạo đức đối với nhiều người." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thí nghiệm trên động vật là khó chịu về mặt đạo đức đối với nhiều người." tiếng anh câu này dịch: Animal experiments are morally repugnant to many people.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login