"Tôi yêu cầu thêm hai tuần để hoàn thành công việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi yêu cầu thêm hai tuần để hoàn thành công việc." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi yêu cầu thêm hai tuần để hoàn thành công việc." tiếng anh là: I asked for an extra two weeks to finish the work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login