"Ngân hàng đã không cho phép trì hoãn thêm khoản thanh toán của mình." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Ngân hàng đã không cho phép trì hoãn thêm khoản thanh toán của mình." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngân hàng đã không cho phép trì hoãn thêm khoản thanh toán của mình." tiếng anh câu này là:The bank did not allow further deferment of his payment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login