"Những tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu có thể là sâu sắc." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Những tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu có thể là sâu sắc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu có thể là sâu sắc." tiếng anh câu này dịch: The indirect effects of climate change may be profound.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login