"Tổng hóa đơn của chúng tôi là gì?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tổng hóa đơn của chúng tôi là gì?" câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng hóa đơn của chúng tôi là gì?" dịch câu này sang tiếng anh là: What's the tot of our bill?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login