"Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, cô ấy là một người lắng nghe tốt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, cô ấy là một người lắng nghe tốt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, cô ấy là một người lắng nghe tốt." câu này tiếng anh dịch: If you've got any problems, she's a good listener.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login