"Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là một mô tả rất apt của ông cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là một mô tả rất apt của ông cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"'Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên' là một mô tả rất apt của ông cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô." câu này tiếng anh dịch: 'Love at first sight' is a very apt description of how he felt when he saw her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login