"Chúng tôi sẽ ăn lúc tám giờ. Điều đó có đúng với bạn không?" tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Chúng tôi sẽ ăn lúc tám giờ. Điều đó có đúng với bạn không?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi sẽ ăn lúc tám giờ. Điều đó có đúng với bạn không?" dịch sang tiếng anh: We'll eat at eight. Does that sound all right to you?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login