"Tôi thực hiện các bước để đảm bảo bản thân về cảm giác tội lỗi của cô ấy." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi thực hiện các bước để đảm bảo bản thân về cảm giác tội lỗi của cô ấy." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thực hiện các bước để đảm bảo bản thân về cảm giác tội lỗi của cô ấy." tiếng anh câu này dịch: I took steps to assure myself of her guilt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login